safarafarin
باغ ملی آتن

باغ ملی دقیقا در قلب تپنده ی شهر آن قرار داردو یک مکان تفریحی برای افراد ساکن آتن محسوب میشود. در این باغ یک بنا وجود دارد که اکنون کاربرد ساختمان پارلمان را دارد.


باغ ملی

باغ ملی آتن در سال 1923 ساخته شد تا مکانی باشد برای افرادی که میخواهند برای ساعاتی از شلوغی شهر به دور باشند و در زیر سایه ی درختان زیبای ان استراحت کنند. باغ ملی مزین شده با گل های رنگانگ, مجسمه های زیبا و همچنین ساختمان های کوچک بازمانده از دوران باستان میباشد. در همانجا نیز ساختمان بستانی کنگره قرار گرفته که قدمت آن به قرن 19میلادی بازمیگردد و باغ های زاپئون در وسط آن قرار دارد.مقالات مرتبط