safarafarin
بزرگترین چرخ و فلک جهان
بزرگترین چرخ و فلک جهان

تاکنون بلندترین چرخ و فلکی که ساخته شده

30/6


تاکنون بلندترین چرخ و فلکی که ساخته شده، فلایر سنگاپور(Singapore Flyer) بوده که در سنگاپور واقع است، ارتفاع این چرخ و فلک به ۱۶۴.۸ متر می رسد و احتمالاً سوار شدن روی آن برای خیلی ها ترسناک و هیجان انگیز است.

رکورد جدید توسط چرخ و فلکی در لاس وگاس آمریکا ثبت شده که ۲.۸ متر بیشتر از فلایر سنگاپوری است.

تازه های جهان

اخبار مرتبط
بدروم سرزمین آبهای ابدی

بدروم سرزمین آبهای ابدی

مشاهده

بدروم سرزمین آبهای ابدی